ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η ιατροδικαστής έχει εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών όπου στην πορεία της διερεύνησής τους εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα, όπως ενδεικτικά: 

Α. Τροχαία Ατυχήματα
Αξιολόγηση των τραυματισμών των εμπλεκόμενων σε οδικό τροχαίο ατύχημα (επιβάτες ΙΧ, επιβάτες δικύκλου, πεζοί κ.λπ.) και αναφορικά με τις επιμέρους συνθήκες του ατυχήματος (ταχύτητα, προηγούμενη έκθεση σε ουσίες, εφαρμογή μέτρων ασφαλείας (προστατευτικό κράνος, εφαρμογή ζώνης ασφαλείας κ.λπ.).

 

Β. Ιατρική Ευθύνη
Αξιολόγηση ιατρικού φακέλου αναφορικά με επελθείσες σωματικές βλάβες (ή θάνατο), οι οποίες σχετίζονται με προηγούμενους ιατρικούς χειρισμούς.

 

Γ. Ικανότητα Προς Δικαιοπραξία
Συχνά προκύπτουν ζητήματα αναφορικά με το κατά πόσο ένα πρόσωπο που έχει συντάξει σε δεδομένο χρόνο κάποιο έγγραφο (που αφορά συνήθως σε κληρονομικά ζητήματα) ήταν σε θέση να το πράξει από ιατρική άποψη (π.χ. πάσχων από ψυχικό ή νευρολογικό νόσημα, νοσηλευόμενο - βαρέως πάσχων, κ.λπ.) 

 

Δ. Σωματικές βλάβες πάσης φύσεως όπως θλαστικά τραύματα (συνήθως απότοκα επιθέσεων-ξυλοδαρμών), εγκαύματα (θερμικά, χημικά κ.λπ.), και κάθε τι που κρίνεται ως εξεταστέο από έναν ιατροδικαστή.

 

Επιπλέον, αξιολογούνται-εξετάζονται περιστατικά κακοποίησης ή/και ασέλγειας ενηλίκων και ανηλίκων.